Företagsinfo

Regenbogen Sverige AB 

Kolonivägen 59

29633 Åhus

 

Tel. +46 (0)44 - 248969 • Telefax +46 (0)44 - 243523 

Styrelse: Rüdiger Voßhall 

Regenbogen AG kontrollerar och uppdaterar informationen på sina webbsidor regelbundet. Trots noggranna kontroller kan uppgifterna ha ändrats under tiden. Vi kan därför inte ansvara för eller ge garantier för informationens aktualitet, korrekthet eller fullständighet. Detsamma gäller för de webbsidor, som det finns länkar till. Die Regenbogen AG är inte ansvarig för innehållet på de webbsidor, som går att nås via sådana länkar. Dessutom äger Regenbogen AG rätten att göra ändringar eller tillägg i den sammanställda informationen.

Bilder: Regenbogen AG, Fotolia, Tourist Informationer